Akreditovaný výcvik

Výcvik akreditovaného psychodynamického kouče. Absolvováním výcviku získáte Osvědčení, které Vás kvalifikuje k výkonu povolání psychodynamický kouč.

Psychodynamický koučink je zaměřený na člověka, na jeho vnitřní procesy, co momentálně prožívá ve vztahu k sobě samému. Co se momentálně ve vztahu k němu děje a opakuje, jaká nevědomá přání a úzkosti se nyní promítají a jaké obrany se inscenují a jak se tyto stavy odrazí v těle. Jaké máme možnosti a jaká negativní přesvědčení, kterých se za žádnou cenu nechceme vzdát. V mnoha situacích napodobujeme postoje svých rodičů a dalších lidí z  prostředí, ve kterém jsme se kdy pohybovali. Dokonce napodobujeme i nevědomé věci a i když je nenapodobujeme, máme k nim nějaký postoj.

Kde je naděje na život

V psychodynamického koučinku lze odkrývat slepá místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s podporou kouče může uskutečňovat požadované změny. Psychodynamický kouč umožňuje klientovi otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Může mluvit o tom, co prožívá v situaci „teď a tady.

Přítomní musíte být v každém okamžiku

Koučink zkoumá vnitřní emoční konflikty, kterých si často ani nejsme vědomi a tím pádem je nemáme pod kontrolou. Důraz se klade na uvědomění emocí a fantazii, jejich zpracování a vyjádření, a také na to, jak se této práci v životě vyhýbáme. Psychodynamická terapie věří, že naše vztahy s blízkými nás zásadním způsobem ovlivňují již od malička a že se projeví i ve vztahu  s terapeutem. A také, že má smysl věnovat se člověku měsíce nebo i roky, protože pochopení, resp. trvalá změna problematických vzorců chování a prožívání vyžaduje čas. 

Úroveň zdraví je jedním ze základních práv každého člověka bez rozdílu a krize je ten okamžik pravdy a nutnost se rozhodnout

Vaše práce psychodynamického kouče Vás bude bavit, naplňovat. A kdyby se někdy stalo, že budete mít slabou chvíli, oslovte naše lektory, navštivte náš výcvik, nebo se spojte s dalším koučem s našim osvědčením.

To nejlepší je ve Vás

A budoucnost koučinku? Jste připravení?

https://www.vztahovykouc.eu

https://www.psychosocialnikouc.eu