Akreditovaný výcvik

Mimořádná příležitost získat 50 000,- Kč na rekvalifikaci

Získejte naše kurzy na základě Výzvy pro rozvoj zaměstnanosti.  Můžete získat dotaci na výcvik od úřadu práce, a to až 50 000,- Kč. Stačí podat osobně žádost na kterémkoliv úřadu práce nebo pomocí jejich nového e-shopu  https://www.uradprace.cz/web/cz/vyhledani-rekvalifikacniho-kurzu#/rekvalifikacni-kurz-detail/13511. E-shop ne vždy funguje. V takovém případě pište na sirivycvikova@gmail.com nebo použijte jakýkoliv kontakt přes náš web.

V případě, kdy zájemce o rekvalifikaci získá dotaci od ÚP, doplácí poměrnou část z ceny rekvalifikačního kurzu, která je uvedena na webu vzdělavatele, aktuální v době podání žádosti dotaci nebo v den objednání.

Rekvalifikační výcvik trénuje a rozvíjí propojení soft sklils a on-line komunikace kouče. Za použití vhodných technik koučování a dalších nástrojů. Je zaměřen na podporu obohacení člověka o pozitivní hodnoty, eliminaci negativních emocí, vyřešení konfliktů na všech úrovních, jak v prostředí rodiny, tak v prostředí pracovním a v dalších, kde se člověk s konflikty ve vztazích může potkat. 

Někdy se člověk točí v kruhu opakujících se nezdarů a naši koučové Tamara Polanski ® jsou vytrénováni k tomu člověka vyvést na novou cestu k úspěchu. Ať už je to k úspěchu při návratu do práce po mateřské dovolené, po přestěhování, k úspěchu při udržení si současné pozice, díky bonusům, které jako kouč ke své práci člověk získá při komunikaci s lidmi, nebo k úspěchu při začleňování se do společnosti, nebo k úspěchu v sociálních, pedagogických, administrativních a pomáhajících profesích, nebo k úspěchu porozumění napříč mezi generacemi.

On-line koučink je velmi často požadovanou formu komunikace klientů, kteří nemohou přijít na setkání vzhledem k různé situaci a akutně potřebují mentální podporu a pomoc. Výcvik kloučku je vhodný i pro starší generace definitivně jim pomůže k porozumění s generací mileniálů X, Y, Z nejen v rodině, ale především v pracovním prostředí.

Výcvik Psychodynamický kouč 

Ceník

Výcvik používá moderní techniky komunikace při řešení konfliktů, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký ozdravný účinek. Součástí je bohatý studijní materiál a podpora během celého výcviku. 

 • plně akreditovaný kurz MŠMT ČR
 • kombinovaná forma studia 
 • získáte Osvědčení MŠMT ČR, které vás opravňuje k výkonu pracovní činnosti Kouč
 • získáte Certifikát Tamara Polanski®, což je ochranná známka na práci se vztahy 
 • moderní zážitkový výcvik rychlých a účinných intervencí
 • součástí výcviku je on-line koučování za použití výpočetní techniky 
 • součástí je trénování on-line komunikace přes aplikace Zoom a další, práce se sdílenými dokumenty, vytváření prezentací 
 • naučíte se zařadit psychodynamické koučování ke konkrétnímu účelu v konkrétní profesi

Učíme se změnit v životě věci tak, abychom z těch nejhlubších vztahů, které nefungují, získali pozitivní zdroje pro jejich opravu. Když se člověk v životě ztratí, byť jen na okamžik, může mu později ztráta rozházet všechno ve všech vztazích. 

Koučové se učí o tuto věc postarat. V rámci zdravých norem, zejména v současné době, pomocí speciální techniky, pracujeme nejen na rychlém uzdravení, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě pomohou. 

Pozitivní zdroje nacházíme především ve vlastní rodině. Předmětem koučování je systemický postup a orientace na řešení. Vyhýbáme se hlubokým analýzám nebo hlubokým psychoterapiím.  Důležité je bezvýhrad sdílení a lehkost. Psychodynamické koučování je velice účinné, a naopak probíhá v klidu. I přes svojí lehkost zasahuje do hloubky vaší duše, do vašeho emocionálního nastavení a mění vaše struktury vztahů, rozšiřuje navzdory konitivním dysfunkcím vaše pohledy na věc.

Celková cena za fenomenální rekvalifikační výcvik Psychodynamického kouče akreditovaný MŠMT ČR činí 54 000,- Kč. Cena je uvedena bez DPH.

Výcvik používá moderní techniky, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka, a přesto mají hluboký terapeutický účinek.

Naši koučové se učí o tuto věc postarat. Pracujeme nejen na rychlém uzdravení emocí, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě rozvinou komunikaci i se speciálními skupinami osob. 

Předmětem koučování je systemický postup a orientace na řešení. Vyhýbáme se hlubokým analýzám nebo hlubokým psychoterapiím. Psychodynamické koučování je velice účinné a naopak probíhá v klidu. Mění struktury vztahů a navzdory kognitivním dysfunkcím mění vaše pohledy na věc. 

Přístup je eklektický a integrativní. Vše se prolíná s praxí a procvičuje tak, aby si uchazeč osvojil nejen teorii, ale aby se vše naučil plně praktikovat.

Pozice, kde se konflikt řeší, je uvnitř člověka. 

Intenzivní modelování praxe a výklad teorie 

1. den
Základní kámen – Basic stone

Pokládáme základní kámen ke změně systému člověka. Učíme se komunikovat s podvědomím. Vytváříme nové pohledy na vztahy a vkládáme do nich pozitivní emoce. To je základní kámen pro řešení konfliktu. Máme pro vás nové techniky.

2 . den
Výcvik spočinutí – Deep placement
Čas na uklidnění – Antistress-time
Okamžiky v mojí hlavě – My head in this moment
Pracovní list klienta  – Client work made sheets

Učíme se změnit v životě věci tak, abychom z těch nejhlubších vztahů, které nefungují získali pozitivní zdroje pro jejich opravu. Když se člověk v životě ztratí, byť jen na okamžik, může mu později ztráta rozházet všechno ve všech vztazích. Koučové se učí o tuto věc postarat. V rámci zdravých norem, pomocí speciální techniky, pracujeme nejen na rychlém uzdravení, ale také na obohacení se novou sebehodnotou. Psychodynamické techniky nám bohatě pomohou. Přijďte si je natrénovat.

3. den
Den praktikování – Practical day

Komunikujeme v podvědomí. Musíme vědět proč tu jsme a co je pro nás zdravé. Vytváříme zdroje pro nové projekty vztahů. Naše pozice je v každém vztahu jiná. Učíme se pozice pozitivně měnit a pohybovat s nimi. To je svoboda ve vztazích. Pojďte s námi do nových možností.

4. den
Životní změny – Change your life

Zvolíme reálný a uskutečnitelný záměr na jehož plnění můžeme pracovat. Změny probíhají uvnitř osobností. Zbavujeme se negativních emocí a tím se postupně zbavíme mnoha životních problémů.

5. den
Architekt – Architect

Měníme to, co se stalo a je to silnější, než bychom chtěli a stále to působí. Malou změnou v emocích se změní celkový přístup. Hledejme, kdy to bylo lepší a co bylo jinak. Postavme spolu nový vztah.  

6. den
Mimochodem – By the way

Vnitřním vyzařováním vlastní energie můžeme spustit velké množství pozitivních procesů v podvědomí, všude tam, pro koho chceme být krásní a přijímaní. Podíváme se na to v předstihu a vytvoříme si cestu. Obklopte se pozitivními lidmi. 

7. den
Stratég – Srategist

Tvoříme lepší rozhodnutí, co udělat a co ne, abychom nebojovali. Cesta je růst a zdraví. Uvědomujeme si svoje hranice a vzorce vztahů v podvědomí. Používejme vědomě svoje emoce. Naučte se s námi je měnit. 

8. den
Mistr – Master

Lidé nejsou zlí, ale nesmíme jim dovolit, aby nás zastavili, vtáhli do svých problémů, odmítání a pochybností. Nacházíme cestu ke spolupráci. Za každým chováním je pozitivní úmysl. Obklopte se úsměvem. 

Máte možnost absolvovat jen jeden nebo několik z pěti dnů intenzivní modelace praxe samostatně dle vlastního výběru a libovolně ve vámi zvoleném termínu. V tom případě vám budou určité bonusy přiděleny automaticky.

Zažijte na vlastní kůži, co je to breathtaking!

Součást výcviku je v ostatních dnech samostudium teorie a trénink on-line koučování

 • pracovní sešity
  • Pracant – iWorking
  • Koučování přes mailing – Coach mailing     
  • Mistrovství – Master coach   
 • skripta
 • seznam použité literatury
 • příprava na závěrečný test

Výcvik probíhá současně na několika úrovních

Při trénování každé techniky současně

 • vzděláváte se v koučování
 • řešíte svoje vztahy
 • řešíte vztahy klienta
 • získáváte supervizi
 • sám trénujete supervizi
 • získáváte sebezkušenost
 • získáte moderní a ojedinělý koncept rychlých a účinných intervencí, kdy se nezabýváte analýzou klientova dětství.
 • problém vyřešíte lehce tak, aby došlo k okamžité úlevě a pozitivnímu řešení bez pláče

Další bonusy

 • složíte písemný test z teoretických znalostí a ústní zkoušku ze simulace praxe kouče
 • zkouška je vždy koncipována tak, aby pro vás měla i značný edukativní přínos

Navrch dostáváte

 • účastníci se učí řešit problém klienta ve vztazích na jiném místě, a tak ho vyvést s pozitivním řešením bez drtících emocí a pláče
 • účastníci během jedné hodiny intenzivního modelování praxe nebo některého z bonusů, tak zažijí současně
 • působení trénovaných intervencí na vlastní kůži 
 • trénink kritického myšlení a tvoření pozitivních východisek
 • trénink pracovat eklekticky

Hypertextualita

Hypertextualita v podstatě simuluje to, co se běžně odehrává v lidském mozku při řešení nějakého problému: logické spojování a asociace odvíjející se od základního tématu. Každá práce s elektronickým dokumentem (čtení) tak zákonitě vzniká ojedinělý dokument. Jedna elektronická publikace má tedy teoreticky tolik podob, forem, kolik má čtenářů. 

Hyperkognitivita 

Výcvik probíhá současně na několika úrovních v našem mozku, v různých jeho částech, a hlavně v podvědomí. V mozku se tvoří nové neuronové sítě a spoje. Při řešení jednoho problému probíhá v našem mozku mnoho dalších procesů. Tím okamžitě vznikají nové výsledky, které používáme jako logicky ekologicky pozitivně zdravé zdroje pro další tvořivé procesy, kterým říkáme myšlení. Vše si ukládáme do podvědomí jako zkušenost. Náš mozek je podle potřeby následně používá. Jedno koučovací sezení  má tak tolik forem a výsledků, kolik má koučů a klientů.

Objednat

Další výcviky kouče Tamara Polanski®

Psychosociální kouč

Vztahový kouč

Domů